[5.10.2017]


DSCF5510

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương

Chỉ là chút nắng hẵng còn vương

Mộng đời mê mải, lòng chưa thỏa

Tất tả bon chen;

một

chén

trà ….

©

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: