Archive for October, 2017

[5.10.2017]

DSCF5510

Chẳng phải là hoa, chẳng phải sương

Chỉ là chút nắng hẵng còn vương

Mộng đời mê mải, lòng chưa thỏa

Tất tả bon chen;

một

chén

trà ….

©

Leave a comment