[22.11.2015]


12243009_10206481576932619_1981970557902034138_n

 

Một con người tuyệt vọng, bán đi những hy vọng để mưu sinh ….

Gương mặt ấy, sao mà giống Bùi Giáng đến vậy!

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: