Trả tiền để bị lừa !?


Tối qua chuyển kênh tivi, tình cờ thấy John Cena thi đấu trong WWE. Biết anh này lâu rồi nên cũng cố nán lại xem đánh đấm trong WWE như thế nào. Vẫn vậy, vẫn những cảnh đánh nhau rất giả, đánh ko trúng như hồi nhỏ vẫn thường xem.

Tự nhiên thấy lạ, bởi khán giả đến xem thật đông; trẻ có, già có, trung niên lại càng nhiều. Thắc mắc: sao họ lại bỏ tiền ra để đến xem người ta lừa mình nhỉ? và không tài nào giải thích được.

Có lẽ: nước tiến bộ nó vậy !?

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: