[20.02.2014]


Lá vàng kéo khẽ mùa thu
Tương tư kéo kẻ lãng du quay về.
Quay về tìm lại ngô nghê
Những chiều đuổi gió, triền đê, cùng nàng.

©

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: