[02.01.2013] Viết cho 1 năm mới ….


Vậy là đã lại 1 năm nữa trôi qua.
Một năm với thật nhiều biến động.
Niềm vui cũng nhiều mà nỗi buồn cũng không ít.
Năm vừa rồi chuẩn bị chưa thật kĩ cho những kế hoạch, dự định nên kết quả chưa thật sự như ý.
Năm nay sẽ chuẩn bị kỹ và sớm hơn.
Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi vào năm này, năm 2013.
Chúc tất cả mọi người 1 năm mới sức khoẻ, gặp nhiều may mắn và thành công :)

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: